kran              
kropla

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Star-WiK" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest dostawcą i dystrybutorem wody pitnej i użytkowej na terenia miasta Starogard Gdański.

Na tej stronie przedstawiamy Państwu wszelkie komunikaty, ogłoszenia w tym ogłoszenia o organizowanych przetargach.

Zapraszamy do składania ofert. 

Ogłoszenie


05.05.2014r
Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła w Starogardzie Gdańskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128 tel. 5856-014-70 Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie pn:

Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła dla kompleksu budynków oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star – Wik” Sp. z o.o., ulica Droga Owidzka 3a w Starogardzie Gdańskim.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star- Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Lubichowska 128
 2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
 3. Miejsce uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: specyfikację można odebrać w dziale Technicznym (pok. nr 2) w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 lub pobrać ze strony internetowej http://star-wik.pl
 4. Przedmiot zamówienia: Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła dla kompleksu budynków oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star – Wik” Sp. z o.o., ulica Droga Owidzka 3a w Starogardzie Gdańskim.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
 6. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2014 r.
 7. Warunki udziału w postępowaniu:
  a) spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1
  b) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2
  c) złożą dokumenty i oświadczenia
 8. Kryterium dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu – 100 % cena
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Miejsce i termin składania ofert: PWiK „Star-Wik” ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański (sekretariat) należy przesyłać/składać do dnia 26.05.2014 r. do godz. 13:00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu do Przedsiębiorstwa.
 11. Termin związania z ofertą – 30 dni
 12. Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
 13. W razie pytań prosimy o kontakt:
  tel. 58/56-014-78, e mail: s.magda@star-wik.pl

Numer ogłoszenia w BZP: 95891-2014, data opublikowania 05.05.2014 r.

    Treść zaproszenia - w pliku PDF

    Treść SIWZ - w pliku PDF

Plik Worda    Treść SIWZ - w pliku DOC

Plik Open Office    Treść SIWZ - w pliku ODT

    Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót instalacji centralnej grzewczej z pompą ciepła - w pliku PDF

    Kosztorys ślepy pompa ciepła Starogard Gd - w pliku PDF

    Opis pompy ciepła - w pliku PDF

    Rysunki techniczne - w pliku PDF

ZIP    Wszystkie dokumenty w pliku zarchiwizowanym 2014_05_05.zip


Numer ogłoszenia w BZP: 174064 - 2014, data opublikowania 22.05.2014 r.

Plik Worda    Treść ogłoszenia nr: 95891 - 2014; z dnia 05.05.2014

Plik Worda   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Numer ogłoszenia w BZP: 174064 - 2014, z dnia 22.05.2014 r.

   Wyjaśnienia zamawiającego dot w BZP: 174064 - 2014, z dnia 22.05.2014 r.

Plik Worda   Ujednolicona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

    ujednolicona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w pliku PDF

Numer ogłoszenia w BZP: 174064 - 2014, odpowiedzi na zapytania - data opublikowania 23.05.2014 r.

    Odpowiedzi na zapytania - w pliku PDF

   Zał nr 1 mocowanie rur w reaktorze biologicznym - w pliku PDF

   Zał. nr 2 zagospodarowanie terenu - w pliku PDF

Numer ogłoszenia w BZP: 174064 - 2014, odpowiedzi na zapytania - data opublikowania 29.05.2014 r.

    Odpowiedzi na zapytania udzielone 29.05.2014r - w pliku PDF

   Zał nr 1 mocowanie rur w reaktorze biologicznym - w pliku PDF

   Zał. nr 2 masywne obejmy ze stali nierdzewnej - w pliku PDF


Numer ogłoszenia w BZP: 191956 - 2014, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 06.06.2014 r.

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.06.2014r - w pliku PDFZmiana terminu składania ofert do dnia 16.06.2014 godz. 13:00

   Zmiana SIWZ - w pliku PDF Zmiana terminu składania ofert do dnia 16.06.2014 godz. 13:00

Odpowiedzi na zapytania dotyczące prowadzenia rurociągów - data opublikowania 10.06.2014 r.

    Odpowiedzi na zapytania - w pliku PDF
Stronę najlepiej oglądać przy rozdzielczości ekranu od 1024*768. Dostosowana jest szczególnie do monitorów panoramicznych. Zaleca się korzystanie z przeglądarek uaktualnionych co najmniej w 2009 roku.
© Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim
Webmaster