Życzenia Świąteczne

W tych dniach tak pięknych, oczekiwanych,
gdzie gasną spory, goją się rany,
życzymy zdrowia, szczęścia, miłości,
niech mały Jezus w sercach zagości.
    Szczerości duszy, zapachu ciasta,
przyjaźni, która jak miłość wzrasta.
    Kochanej twarzy, co rano budzi
a wokół szczerych, życzliwych ludzi.


kropla

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Star-WiK" Spółka z o.o.
jest dostawcą i dystrybutorem wody pitnej i użytkowej na terenia miasta Starogard Gdański.

Firma nasza zajmuje się również odprowadzaniem i utylizacją ścieków komunalnych.

W tym miejscu uzyskacie Państwo szczegółowe informacje jak korzystać z naszych usług.

Znajdują się tu odpowiednie zestawy dokumentów dla firm, które pragną korzystać z naszych usług inne dotyczące osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe.

Przed złożeniem dokumentów prosimy zapoznać się z poniższym opracowaniem.

W przypadku niejasności nasi pracownicy udzielą szczegółowych wyjaśnień i pomogą Państwu w wypełnianiu niezbędnych dokumentów.


 

Jak podłączyć się do sieci WOD-KAN?

Aby podłączyć się do sieci miejskich wodociągów w Starogardzie Gdańskim prosimy:

1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych.
Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz druk formularza A1) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię mapki sytuacyjno-wysokościowej danego terenu oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów.

2. Warunki techniczne oraz mapa do celów projektowych w skali 1:500 stanowią podstawę do wykonania dokumentacji projektowej.
Opracowanie dokumentacji należy zlecić wybranemu przez siebie projektantowi.
Dokumentacja winna być wykonana przez osobę posiadająca uprawnienia do projektowania.

3. Złożyć wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres firmy "Star-Wik".
Wydanie warunków technicznych jest odpłatne.
Odbiór warunków technicznych następuje po opłaceniu faktury.

4. Po otrzymaniu warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan, należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego. Dokumentację należy uzgodnić:

 • w Zespole Uzgodnień Dokumentacji (Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 7) w zakresie lokalizacji i kolizji;
 • w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji "STAR-WiK" ul. Lubichowska 128 w zakresie rozwiązań projektowych. Projekt winien być dostarczony 2 egzemplarzach.

Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Uzgodnienie jest odpłatne.

Po opłaceniu faktury za uzgodnienie zostanie wydany uzgodniony projekt.

5. Na wykonanie robót w terenie nie należącym do inwestora należy uzyskać zgodę jego właściciela.
A w przypadku wykonywania robót w pasie drogowym konieczne jest opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Uzgodnienie jest odpłatne.

Po opłaceniu faktury za uzgodnienie zostanie wydany uzgodniony projekt.

6. Co najmniej 3 dnii przed rozpoczęciem robót należy zgłosić (wystarczy telefonicznie) do przedsiębiorstwa STAR-WiK zamiar rozpoczęcia prac

 • sieci i przyłącza wodociągowego tel. (+4858)5601473
 • sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej tel. (+4858)5625273.

Wykonawcą przyłączy wod-kan może być tylko przedsiębiorstwo branżowe lub firma uprawniona w zakresie tych instalacji.

7. Kolejny krok:

W przypadku przyłącza wodociągowego - to złożenie w firmie "Star-Wik" wniosku o wykonanie włączenia w sieć wodociągową, dokonanie odbioru końcowego, zamontowanie wodomierza - odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (A4 - PDF) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.
W przypadku przyłącza kanalizacyjnego - to złożenie w firmie "Star-Wik" - wniosku o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego - odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (A5 - PDF) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.

Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:

 • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
 • protokoły z płukania i dezynfekcji, który wykonuje wykonawca;
 • atest na rury i armaturę;
 • wyniki próby ciśnieniowej wykonanej przez wykonawcę;
 • protokoły z płukania i dezynfekcji przewodu (dot. przyłącza wodociągowego)

Terminy realizacji: (tj. wykonania włączenia, dokonania odbioru końcowego oraz zamontowania wodomierza) zostaną uzgodnione z Klientem telefonicznie, przez odpowiednie służby firmy "Star-Wik".

Za wszystkie czynności zostaną pobrane odpowiednie opłaty w wysokości zależnej od zakresu wykonywanych usług.

Faktura (lub Faktury) za usługę(i) zostanie przesłana na adres odbiorcy.

Uwaga:

W trakcie realizacji możliwe jest dokonywanie odbiorów częściowych szczególnie w przypadku realizacji inwestycji wieloetapowej. Odbiór częściowy przyłącza jest przeprowadzany w stanie odkrytym, natomiast odbiór końcowy po jego zasypaniu i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

8. Po dokonanym odbiorze końcowym należy złożyć wniosek o podpisanie umowy i zamontowanie wodomierza (lub innych liczników).
Odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej:
(A6a osoby cywilne - PDF)
(A6b firmy - PDF)
lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta

9. Po zamontowaniu wodomierza zostanie przekazana Państwu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (pocztą, lub w Biurze Obsługi Klienta bądź osobiście przez Inspektora d/s. odbiorów)

10. Na podstawie uzyskanych danych z urządzeń pomiarowych okresowo (dla firm co miesiąc dla osób fizycznych kwartalnie) Państwu będzie wystawiana faktura za świadczone usługi. Prosimy o terminową płatność należności. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci wod-kan czy niezgodnościach w fakturach lub innych wątpliwości prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta celem ich wyjaśnienia.

Biuro Obsługi Klienta

adres:
ul. Lubichowska 128
83-200 Starogard Gdański

godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godz 7oo ... 15oo
Nr telefonu: 058 560 14 78

Kasa

godziny pracy:

     Poniedziałek          700 - 1400
     Wtorek - Piątek     1200 - 1400

Nr telefonu: 058 560 14 78


Nasze numery kont bankowych:

PKO O/Starogard Gd56 1020 1909 0000 3102 0036 2509
BANK MILLENNIUM SA O/Starogard Gd  25 1160 2202 0000 0000 6195 2023
 
   UWAGA! Z dniem 30 kwietnia 2015 r. zamknięto rachunek rozliczeniowy w banku Nordea.

W przypadku realizacji przelewu elektronicznego wystarczy zaznaczyć tekst z numerem konta i go skopiować do swojego interfejsu realizującego przelew bez konieczności żmudnego jego przepisywania.
Nie mniej firma STAR-WIK nie ponosi odpowiedzialności za błędne dokonanie przelewów.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim informuje,
iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów uruchomiliśmy kolejną usługę polegającą
na otrzymywaniu faktur drogą elektroniczną.
W celu uruchomienia e-faktury należy wypełnić stosowny formularz (do pobrania tutaj
lub w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Lubichowskiej 128 w Starogardzie Gdańskim).


Jednocześnie przypominamy o możliwości korzystania z usługi Polecenie zapłaty.
Stosowny formularz do pobrania tutaj   .
Więcej informacji na temat usług: E-faktura oraz Polecenie zapłaty mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów:
58 560 14 78;
58 560 14 74;
58 718 81 84 lub pod adresem e-mail s.bok@star-wik.pl.


Formularze:

 

Nr druku Nazwa dokumentu Druk do pobrania
Plik PDF Plik do edycji
A1 Wniosek o wydanie warunków technicznych. A1   (A1 - xls)
A2 Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego A2   (A2 - doc)
A3 Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych A3   (A3 - doc)
A4 Wniosek o wykonanie włączenia w sieć wodociągową, dokonanie odbioru końcowego, zamontowanie wodomierza A4   (A4 - doc)
A5 Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego A5   (A5 - doc)
A6a Wniosek o podpisanie umowy - osoby cywilne A6a (A6a - doc)
A6b Wniosek o podpisanie umowy - firmy A6b (A6b - doc)
A7 Zgoda i jej cofnięcie na obciążanie rachunku _ UWAGA nowy wzór A7   (Plik edytowalny - zalecamy Libre Office - ods)
A8 Wniosek o duplikat faktury A8   (A8 - doc)
A9 Przekierowanie faktur A9   ( A9 - doc)
A10 Wniosek o wymianę wodomierza A10 (A10 - doc)
A11 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością A11 (A11 - doc)
E-1 akceptacja do wystawiania i przesylania e-faktur akceptacja do wystawiania i przesylania e-faktur wersja DOC
E-2 wycofanie akceptacji do wystawiania i przesyłania e-faktur wycofanie akceptacji do wystawiania i przesyłania e-faktur wersja DOC
E-3 zasady wystawiania i przesylania e-faktur zasady wystawiania i przesylania e-faktur
E-4 zmiana adresu e-mail zmiana adresu e-mail wersja DOC

UWAGA
Pliki prosimy pobrać wybierając opcję przeglądarki "Zapisz plik" i zapisać w wybranym miejscu dysku swojego systemu komputerowago a następnie otworzyć do edycji.
Stosując taki sposób pobierania plików pobierzecie Państwo zawsze aktualną wersję pliku. Niektóre przeglądarki generują podgląd wcześniejszej wersji pliku z pamięci podręcznej (z ang. cache).
W plikach Excella pola zakolorowane na żółto są polami do wypełnienia. Pozostałe pola są zablokowane.

Pliki PDF można odczytać przy pomocy darmowych programów:

 • Foxit Reader dostępny tutaj
 • Foxit Reader umożliwia również wypełnianie dowolnych formularzy PDF funkcją COMMENT / T - wpisywanie tekstu lub
 • Adobe Acrobat Reader dostępny tutaj
 • Do odczytu i edycji plików ODS zalecamy darmowy program Libre Office dostępny tutaj https://pl.libreoffice.org/pobieranie/

 

W tym miejscu mogą Państwo wysłać do nas odczyt wodomierza, jeżeli z jakiś względów inkasent nie ma możliwości odczytu jego wskazań.

Odczyt wodomierza


Stronę najlepiej oglądać przy rozdzielczości ekranu od 1024*768. Dostosowana jest szczególnie do monitorów panoramicznych. Zaleca się korzystanie z przeglądarek uaktualnionych co najmniej w 2009 roku.
© Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim
Webmaster